• Teşkilat Şeması

  • Çağdaş sanat eğitimi ve etkinlikleriyle çağdaş sanatçı özgürlüğü kavramını özümsemiş, ülkenin ve evrenin bilim - sanat ve kültür değerlerine eleştirel bir yaklaşımla sahip çıkabilen; bireysel - yöresel - ulusal ve evrensel kültürleri, sanatın psikolojik-sosyolojik ve felsefi boyutlarını da göz önünde bulundurarak değerlendirebilen; yaratıcı bireyler yetiştirmektir.

    Akademik - fiziki ve yönetimsel yeterliliklerini kazanmış, çağdaş eğitim programları ve sanatsal etkinlikleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, sanatın geliştirilmesini ve toplumda işlevsel olmasını sağlayabilen bir fakülte olmaktır.

    İç Kontrol İş Akış Şemaları