Misyon,

Çağdaş sanat eğitimi ve etkinlikleriyle çağdaş sanatçı özgürlüğü kavramını özümsemiş, ülkenin ve evrenin bilim - sanat ve kültür değerlerine eleştirel bir yaklaşımla sahip çıkabilen; bireysel - yöresel - ulusal ve evrensel kültürleri, sanatın psikolojik-sosyolojik ve felsefi boyutlarını da göz önünde bulundurarak değerlendirebilen; yaratıcı bireyler yetiştirmektir.

Vizyon,

Akademik - fiziki ve yönetimsel yeterliliklerini kazanmış, çağdaş eğitim programları ve sanatsal etkinlikleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, sanatın geliştirilmesini ve toplumda işlevsel olmasını sağlayabilen bir fakülte olmaktır.