Biz, Üniversitelerin asli görevlerinden birinin "Sanat Eğitimi" olduğunu bilen,

Geçmişin sanat mirasına sahip çıkan,

Günümüzde sanatın işlevine vakıf olan,

Geleceğe yönelik projeler üreten,

Bulunduğu toplumda "farkındalık" oluşturan,

Atatürk'ün "Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır" özdeyişine uygun sanatçılar yetiştiren,

Bugüne kadar Türk ve dünya sanatına birçok sanatçı, sanat eğitimcisi ve akademisyen kazandıran bir eğitim kurumuyuz,

Biz, Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesiyiz.

 

Prof. Erol BAŞARA

Dekan