burda1burda2
 
Okuyan Öğrenci Dağılımı
Fakulte Öğrenci Sayıları
Bölümü Örgün Öğretim
Öğrenci Sayısı
İkinci Öğretim
Öğrenci Sayısı
Toplam Öğrenci Sayısı
Heykel Bölümü 42 - 42
Resim Bölümü 55 - 55
MÜZİK TEKNOLOJİSİ ANABİLİMDALI 57 - 57
MÜZİK BİLİMLERİ ANABİLİMDALI 91 - 91
Toplam Öğrenci Sayısı 245 0 245