burda1burda2
 
Okuyan Öğrenci Dağılımı
Fakulte Öğrenci Sayıları
Bölümü Örgün Öğretim
Öğrenci Sayısı
İkinci Öğretim
Öğrenci Sayısı
Toplam Öğrenci Sayısı
Heykel Bölümü 42 - 42
Resim Bölümü 64 - 64
MÜZİK TEKNOLOJİSİ ANABİLİMDALI 63 - 63
MÜZİK BİLİMLERİ ANABİLİMDALI 109 - 109
Toplam Öğrenci Sayısı 278 0 278