Fakültemiz 1999 yılında kurulmuş ve 2001 yılında Resim ve Heykel Bölümleri ile Eğitim-Öğretime başlamıştır. 2002 yılında Müzik Bölümüne bağlı olarak, Müzik Teknolojisi ve Müzik Bilimleri Ana Bilim Dalları, 2010 yılında Grafik Bölümü, 2013 yılında da Müzik Bölümü'ne bağlı Müzik Ana Sanat Dalı ve Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nün katılımı ile fakültemiz 8 ayrı programla (Grafik Bölümü, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ve Müzik Ana Sanat Dalı programlarının öğrencisi henüz yoktur) hizmet vermeye devam etmektedir. Fakültemizde 2 profesör, 3 doçent, 8 yardımcı doçent, 9 öğretim görevlisi, 5 okutman ve 10 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 37 akademik personel görev yapmaktadır. Lisans programının yanı sıra Müzik Bölümü'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Yüksek Lisans programı ile yaratıcılığı, kuramsal ve araştırmaya dayalı çalışmalarla güçlendirmeyi sürdürmektedir. Fakültemiz, Erasmus programı, AIAS (Association of Independent Art and Design Schools) ve değişim programları ile yüzü aşkın eğitim kurumuyla yapmış olduğu anlaşmalar çerçevesinde öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, çalıştay, sergi, seminer ve konferans etkinliklerini sürdürmektedir. Fakültemiz ana binası ve Heykel Bölümü binası ile Eğitim-Öğretimine her geçen gün güçlenerek devam etmektedir.

"Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi", eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel araştırmalar ve araştırmaların yayına dönüştürülmesini ön planda tutan bir Fakülte olarak; Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda; hür ve bilimsel düşünce gücüne ve açık bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, özgürlükçü, beden zihin, ahlâk ve duygu bakımından sağlıklı olarak gelişmiş, yetenek ve donanımlarıyla Yurt kalkınmasına katkı sağlayacak, maddi ve manevi kültürel değerlerine sahip çıkan ve bu değerleri koruyup yücelten bireyler yetiştirmektir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir bütün olarak refah ve mutluluğunu artırmaya yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek, bilgi ve teknoloji üretmek, üretilen bilgi ve teknolojiyi ulusal ve uluslararası düzeyde yaymak, yurt içi ve yurt dışında bulunan sanat ve bilim kurumlarıyla işbirliği yapmak, bir yandan geleneksel sanatları koruyup yaşatırken öte yandan çağdaş sanat eserleri üreterek sanat ve bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmektir. "Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi" olarak temel hedeflerimiz, Güzel Sanatlar Fakültesi derslerini ve ders içeriklerini, amaçlar doğrultusunda çeşitli zaman aralıklarıyla güncelleyerek, daha ileri düzeye taşımak, nitelik ve nicelik bakımından öğretim elemanlarının sürekli ve üst düzeyde gelişmesini sağlamak, eğitim öğretimin daha nitelikli yapılabilmesi için fiziki imkânları yenilemek, akademisyenlere, idari personele ve öğrencilere huzurlu bir çalışma ortamı sağlamaktır.

Fakülte faaliyetlerimiz; şeffaflık ilkesi ile tüm paydaşların erişimine açık olarak gerçekleştirilir ve her düzeyde yetkilinin eylem ve kararlarından dolayı hesap verme yükümlülüğümüz vardır. Fakültemiz; ayrım yapmaksızın liyakate önem verir ve emeğe saygı gösterir, iş birliği, dayanışma ve paylaşma anlayışı içerisinde hareket eder.

“Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi", yenilikçi ve yaratıcı düşünce ve görüşlerini serbestçe dile getirir, risk alır. Fakültemiz faaliyetlerini sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmek anlayışıyla hareket eder. "Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi", çevreye duyarlıdır, doğal yaşamı korur ve geliştirir, geleceğe ümitle bakar ve faaliyetlerinde toplum yararını gözetir.